Witloofbarometer

Dit project heeft tot doel de bedrijfsleiders in de witloofsector bedrijfseconomische kennis bij te brengen en deze te leren toepassen op het bedrijf bij het maken van zowel strategische als operationele beslissingen en het managen van de rendabiliteit. Hiervoor worden de financieel-economische cijfers geanalyseerd en samengebracht in een financieel-economische barometer voor de witloofteelt. Dit resulteert uiteindelijk drie tools, ENDIFE 1.0, 2.0 en 3.0 met elk hun eigen focus, die online beschikbaar gesteld worden.

Financiering project: Demonstratieproject Departement Landbouw & Visserij

Startdatum: 01/03/2016

Einddatum: 30/06/2018

Partners: BB Consult, Inagro, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)

Contactpersoon: Tim De Clercq

ENDIFE 1.0 (xlsm)

Handleiding ENDIFE 1.0 (pdf)

Financieel-economische gezondheid van witloofbedrijven (pdf)

ENDIFE 2.0 (xls)

Handleiding ENDIFE 2.0 (pdf)

Analyseren van kleine veranderingen op een witloofbedrijf (pdf)