Ritnaalden: risicobepaling van ritnaalden op witloof-, maïs-, en aardappelpercelen

Ritnaalden zijn de larven van kniptorren. De agriorisk-app berekent het risico van ritnaaldenschade op een bepaald perceel op basis van gekende of in te voeren perceelgegevens. De landbouwer krijgt vervolgens een advies over de eventuele monitor- en beheersmaatregelen voor de volgteelt(en). Met deze applicatie kan de risicograad op schade door ritnaalden van een perceel bepaald worden. Voor de ontwikkeling van het voorspellingsmodel werd informatie verzameld over de soorten, de ontwikkeling en de actieve periodes van de ritnaalden. Er komen heel wat kniptorsoorten voor in Vlaanderen maar daar zijn er maar enkelen schadelijk van. Om de verspreiding van de plantschadelijke ritnaalden in Vlaanderen te identificeren, hebben de projectpartners een Vlaams monitoringnetwerk opgevolgd en veldproeven uitgevoerd.

Financiering project: Demonstratieproject Departement Landbouw & Visserij

Startdatum: 01/04/2015

Einddatum: 01/10/2019

Partners: Inagro, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), Hooibeekhoeve

Contactpersoon: Klaartje Bunkens