Akkerbouwers verkennen potentieel van directzaai

Momenteel worden onze landbouwbodems diep, intensief en vaak bewerkt. Akkerbouwers worden zich steeds bewuster van de nadelen: vochtverlies in een droog voorjaar, verslemping in geval van neerslag kort na zaai, en op lange termijn een verstoord bodemleven en verlies van organische stof.

Directzaai is een radicaal antwoord op de nadelen van een intensieve bodembewerking en dito zaaibedbereiding. Radicaal in de zin dat het veel meer is dan een nieuwe zaaimachine aanschaffen. Het vergt een andere manier van omgaan met de bodem, de teeltrotatie, de teelt van groenbedekkers en de aanvoer van organische stof.

Directzaai wordt in het buitenland vaak toegepast vanuit een lage-kosten-strategie. In Vlaanderen moeten hoge opbrengsten de sowieso al hogere teeltkosten (o.a. grondprijs, kost van arbeid) compenseren. Kan directzaai in die context ook een meerwaarde zijn? Gelet op de vruchtbare landbouwbodems in Vlaanderen menen de deelnemers dat directzaai een manier kan zijn om dit natuurlijk kapitaal veilig te stellen voor de toekomst.

Deze operationele groep verenigt pioniers met ervaring in directzaai, akkerbouwbedrijven die er voor het eerst mee aan de slag willen, machine-experten die kennis delen en onderzoekers. De ambities zijn een mix van denken (opleiding in Frankrijk, bedrijfsbezoek in Wallonië) en doen (testvelden en praktijkpercelen aanleggen in directzaai, zowel met tussenteelten als hoofdteelten).

Financiering project: Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP) - Operationele Groepen

Startdatum: 01/03/2024

Einddatum: 01/03/2026

Partners: Cre-Agri, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), LATitude landbouwadvies, Landbouwbedrijf Abdijhoeve Herkenrode, Landbouwbedrijf An Vandendriessche, Landbouwbedrijf Beenshoeve, Landbouwbedrijf Gerry Spelmans, Landbouwbedrijf Hoeve Begijns Agro, Landbouwbedrijf Julien Van Hove, Landbouwbedrijf Van Schoonbeek, Landbouwbedrijf Vandebroeck, Landbouwbedrijf Yvo Schueremans, Landbouwbedrijf ‘t Waterbos, Technea, Zaaiwerken Annendyck

Contactpersoon: Mathijs Hast