Growing a Green Future

De speerpunten binnen dit project waren teeltkennis, kennis over de werkwering en de productkwaliteit en de betrokkenheid van bedrijven. Praktijkpunt Landbouw was vooral actief binnen het werkpakket ’Hoogwaardige oliën’. Samen met ILVO en Karel de Grote Hogeschool zetten we onze schouders onder verder onderzoek naar hoogwaardige oliën van goudsbloem, hennep, deder en pompoenpitten. Op basis van consistentie, stabiliteit, smaak en geur van deze ‘nieuwe’ plantaardige oliën werd geëvalueerd in welke recepturen van voedingsproducten en cosmetische toepassingen zoals lippenbalsem ze een ingrediënt kunnen zijn. Daarnaast werd in het kader van dit project ook jaarlijks een innovatietuin aangelegd in Herent.

 

Gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

Financiering project: Interrreg Vlaanderen-Nederland

Startdatum: 01/01/2017

Einddatum: 31/12/2019

Partners: Cradle Crops, Delphy, Inagro, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), Karel de Grote Hogeschool, Millvision, Proefboerderij Rusthoeve, Provincie Vlaams-Brabant, Stichting Agrodome, ZLTO

Contactpersoon: Mieke Vandermersch

Teeltgids Oliehoudende gewassen 2017-2018 (pdf)

Catalogus oliehoudende gewassen van lokale teelt (pdf)

Kansen en knelpunten nieuwe teelten (pdf)