Goudsbloem, een gouden kans! (GOGO)

Dit vierjarig project heeft als doel op korte termijn goudsbloem aan te bieden aan de Vlaamse landbouwsector als een alternatieve teelt die arbeidstechnisch en teelttechnisch haalbaar is en ook rendabel is met voldoende mogelijkheden voor de afzet.

Er stellen zich nog een aantal uitdagingen en verbeterpunten vooraleer deze teelt rendabel wordt. GOGO pakt deze uitdagingen op een geïntegreerde manier aan. Hierbij wordt rekening gehouden met het ganse proces van teelt tot volwaardig product.

Als hoogwaardige niche is de teelt van goudsbloem (Calendula officinalis L.) een gouden kans, omwille van de geschiktheid van onze landbouwregio voor deze teelt en omwille van de diverse afzetmogelijkheden. De bloemolie van goudsbloem is van oudsher gekend voor zijn wondhelende werking. Voor de zaadolie zijn er perspectieven in de verf- en kunststoffenindustrie en de voeding. Het speerpunt van dit project is de unieke uitwerking van de dubbeldoelteelt van goudsbloem met sequentiële oogst van eerst bloemen en dan het zaad.

 

Financiering project: VLAIO

Startdatum: 01/10/2017

Einddatum: 31/12/2021

Partners: Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)

Contactpersoon: Evi Matthyssen

Teeltgids goudsbloem (pdf)

Beslismodel goudbloem (xlsx)

Handleiding Beslismodel goudsbloem (pdf)

Kansen en knelpunten voor goudsbloem (pdf)