Geen startbemesting voor soja

In maart besteedde de vakpers uitgebreid aandacht aan de veldproeven soja. De titel van de artikels sprak boekdelen: ‘Demovelden soja trekken bezoekers én belagers’. We trekken dan ook lessen uit de tegenslagen.

Proefvelden en praktijkpercelen bleven niet gespaard van vraatschade door vogels en door larven van de bonenvlieg. Op velden waar de opkomst wél goed was, verdiepten we de kennis omtrent zaaitechniek en bemesting.

Een eerste indruk van het proefperceel eind juli zou menig landbouwer op het verkeerde been zetten. Stikstof bij de start doet de sojaplanten namelijk feller groeien én groener kleuren. Onder de grond ziet het beeld er helemaal anders uit.

Waarnemingen in augustus ondersteunen dat een startbemesting de vorming van wortelknolletjes hindert. Bij de objecten die bij de start snelwerkende stikstof uit kalkammonsalpeter toegediend kregen, is dat negatieve effect meer uitgesproken dan bij varkensdrijfmest.

Lees hier de gedetailleerde proefresultaten.

Categorieën: Akkerbouw, Soja
Contactpersoon: Wim Fobelets

Deze berichten vind je misschien ook interessant