Openvelddag Witloof

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten in het witloofonderzoek. Onderzoekers lichten de proeven en resultaten toe op het witloofveld.

 

Programma

  • Demo functionele agrobiodiversiteit
  • Insecticideproef en actualiteiten gewasbescherming
  • Internationale rassenproef
  • Herbicideproef
  • Bodemkracht
  • Druppelirrigatie
  • Kwaliteitsverbetering van witloof
  • Klimaatrobuust telen: invloed van voorjaarsbewerkingen op de bodem

 

Fytolicentie

Deze openvelddag komt in aanmerking voor de fytolicentie. Vergeet je identiteitskaart dus niet.

 

Locatie

Let op, de openvelddag gaat door op het witloofperceel Vanderheyden ter hoogte van Wilselsesteenweg 133, 3020 Herent. Na 2 uur verplaatsen we ons naar het Praktijkpunt voor het resterende programma. We sluiten af met een drankje.

 

Contactpersoon: Els Gils